СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ХЕДЖУВАННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ

Article Ukrainian OPEN
Ковтун, Ірина Юріївна (2012)
  • Publisher: Житомирський державний технологічний університет
  • Journal: Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування (issn: 2617-5649, eissn: 2617-5630)
  • Subject: власний капітал; дериватив; інструмент капіталу; неттiнг; опцiон на акцiї; резерви капіталу; ризик; фiнансовий iнструмент; хеджування

Розкриваються особливості бухгалтерського обліку хеджування корпоративними деривативами, зорієнтованого на підтримку капіталу через системне управління ризиками. Містяться пропозиції щодо постановки обліку хеджування в сучасному правовому середовищі
Share - Bookmark