publication . Article . 2013

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESS OF SAFE WATER DISINFECTION WITH NON-OXIDIZING BIOCIDE

Сусь, М. О.; Мітченко, Т. Є.; Макарова, Н. В.;
Restricted
  • Published: 01 Nov 2013 Journal: WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS, volume 13, pages 58-64 (issn: 2218-9300, eissn: 2521-151X, Copyright policy)
  • Publisher: Kyiv Politechnic Institute
Abstract
В роботі досліджено умови технологічної реалізації процесу знезараження води за допомогою полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) з подальшим видаленням надлишку реагенту на слабкокислотному макропористому катіоніті. Показана принципова можливість організації багатоциклового процесу видалення ПГМГ різними формами (Н+, Na+) слабкокислотного катіоніту до значення залишкової концентрації реагенту 0,1 мг/дм3. В ході досліджень доведено, що запропонована технологія забезпечує ефективне видалення біоциду з води та не призводить до її вторинного мікробіологічного забруднення. Встановлено, що ПГМГ, вилучений під час регенерації зберігає свої біоцидні властивості та може повтор...
Subjects
free text keywords: Oxidizing agent, Biocide, Environmental science, Pulp and paper industry, disinfection of the water; biocide; PHMG; weak acid cation-exchange resin; sorption; regeneration; total microbial count (TMC), обеззараживание воды; биоцид; ПГМГ; слабокислотный катионит; сорбция; регенерация; общее микробное число (ОМЧ), знезараження води; біоцид; ПГМГ; слабкокислотний катіоніт; сорбція; регенерація; загальне мікробне число (ЗМЧ)
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2013

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESS OF SAFE WATER DISINFECTION WITH NON-OXIDIZING BIOCIDE

Сусь, М. О.; Мітченко, Т. Є.; Макарова, Н. В.;