Прийняття рішень – складова інформаційних технологій в соціокультурній сфері

Article Ukrainian OPEN
Grebennik, Igor; Chaikovska, Olena;
(2018)
  • Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts
  • Journal: Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere (issn: 2618-0049, eissn: 2617-796X)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: прийняття рішень; інформаційна технологія; альтернатива; принцип оптимальності; багатофакторне оцінювання | 005.53:004 | decision making; information technology; alternative; optimality principle; multifactorial estimation | 005.53:004 | принятие решений; информационная технология; альтернатива; принцип оптимальности; многофакторное оценивание | 005.53:004

Однією з найважливіших складових будь-якої інформаційної технології є прийняття рішень. Щоразу, коли протягом застосування інформаційної технології необхідно обрати одну з можливих альтернатив із врахуванням певних умов, використовують методи теорії прийняття рішень. Бу... View more
Share - Bookmark