Командний менеджмент як умова реалізації компетентнісного управління підготовкою майбутніх фахівців

Article Ukrainian OPEN
Драч, Ірина Іванівна;
(2015)
  • Publisher: PRIVAT COMPANY "TECHNOLOGY CENTER"
  • Journal: ScienceRise (issn: 2313-8416, eissn: 2313-6286)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: професійна підготовка; компетентнісно орієнтоване управління; принципи педагогічного управління; взаємодоповнювальна команда | УДК 378.013-047.22 | training; competence-based management; principles of pedagogical management; complementary team | УДК 378.013-047.22

У статті охарактеризовано специфічні риси, що визначають самостійний статус компетентнісно орієнтованого управління підготовкою майбутніх фахівців у системі управлінської освітньої діяльності. Обґрунтовано використання принципу командності при реалізації нової парадигми... View more
Share - Bookmark