publication . Article . 2017

THE SLOWING DOWN OF THE CORROSION OF ELEMENTS OF THE EQUIPMENT OF HEAVY MET-ALS AT ELEVATED TEMPERATURES

Юлія Вікторівна Носачова; К. С. Коровченко; А. О. Корзун; М. М. Ярошенко;
Open Access Ukrainian
  • Published: 15 May 2017 Journal: Вісник НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження (issn: 2306-1626, eissn: 2306-1626, Copyright policy)
  • Publisher: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Abstract
Розглянуто здатність йонів важких металів сповільнювати процес корозії та вплив на їх ефективність температури середовища. Визначено ряд металів що показали найкращі результати та експерементально досліджено їх ефективність при 30 °С та 50 °С.
Subjects
free text keywords: corrosion inhibitors; heavy metals; temperature., корозія; інгібітори; полярізаційний опір; важкі метали; підвищена температура., Corrosion, Materials science, Metallurgy
Any information missing or wrong?Report an Issue