КРЕДИТНА РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДЕРЖАВИ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Article Ukrainian OPEN
Kovalko, N. M.;
(2017)
  • Publisher: University of banking
  • Journal: Financial and credit activity: problems of theory and practice (issn: 2310-8770, eissn: 2306-4994)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: рейтинг; рейтингова оцінка; держава; інвестор; кредитор. | 336.77:347.735 | рейтинг; рейтинговая оценка; государство; инвестор; кредитор | 336.77:347.735 | rating; rating estimation; state; investor; creditor. | 336.77:347.735

Стаття присвячена дослідженню проблемних аспектів кредитних рейтингів і рейтингування. Розглядається економічний та правовий аспект відносин у сфері рейтингування. Зроблено висновок, що те, що низький кредитний рейтинг України є ознакою низького рівня боргової стійкості... View more
Share - Bookmark