ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИДАМИ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Задорожний, Зеновій Васильович;
(2015)
  • Publisher: Житомирський державний технологічний університет
  • Journal: Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis (issn: 1994-1749, eissn: 1994-1749)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: управлінський облік; виробничий облік; взаємозв`язок між видами обліку; облік витрат | managerial accounting; production accounting; the relationship between the types of accounting; cost accounting

Розглянуто питання сутності управлінського і виробничого обліку та їх взаємозв’язку з іншими видами обліку. Зазначено, що управлінський облік є складовою виробничого в частині обліку витрат.
Share - Bookmark