Деякі аспекти розробки відеоігр з використанням методів обчислювальної геометрії

Article Ukrainian OPEN
Tkachenko, Olha; Doroshenko, Andriy;
(2018)
  • Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts
  • Journal: Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere (issn: 2618-0049, eissn: 2617-796X)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: відеогра; ігровий рушій; обчислювальна геометрія; деформація середовища; булеві операції на багатокутниках; трасування контурів; цифрові зображення; триангуляція; полігональна сітка | 004.942 | видеоигра; игровой движок; вычислительная геометрия; деформация среды; булевы операции на многоугольниках; трассировки контуров; цифровые изображения; триангуляция; полигональная сетка | 004.942 | video game; game engine; computational geometry; deformation of environment; boolean operations on polygons; path tracing; digital images; triangulation; polygonal grid | 004.942

У статті розглядаються проблеми, пов’язані з розробкою відеоігор, створенням надійної системи деформації ігрового середовища.Метою статті є опис можливих рішень оптимізації процесу побудови та модифікації об’єктів відеогри, які можуть деформуватися у двовимірному просто... View more
Share - Bookmark