ОБГРУНТУВАННЯ ДОЗИ ДІУРЕТИКІВ У АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІЙНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІІ-ІІІ СТАДІЇ

Article Ukrainian OPEN
Plesh, I. A.; Boreyko, L. D.; Slyvka, N. O.; Kshanovska, G. I.;
(2017)
  • Publisher: Bukovinian State Medical University
  • Journal: Clinical & experimental pathology (issn: 1727-4338, eissn: 1727-4338)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: есенційна гіпертензія; діуретики; лікування | эссенциальная гипертензия; диуретики; лечение | esentsial hypertension; diuretics; treatment

У 65 хворих на есенційну гіпертензію (ЕГ) ІІ-ІІІ стадії та 26 контрольних (нормотензивних) осіб, репрезентованих за віком, проводили визначення коефіцієнта «пресорного натрійуреза» (КПН) за співвідношенням добової екскреції натрію з сечею (ЕNaдоб), визначеної електромет... View more
Share - Bookmark