publication . Article . 2016

СТРАТЕГИЯ УЧЕТА ГЕНДЕРНЫХ АСПЕКТОВ

Шкурко, Н. В.;
Open Access Ukrainian
  • Published: 06 Sep 2016 Journal: “The Bulletin of Yaroslav Mudryi NLU”. Series: Philosophy, philosophy of law, political science, sociology (issn: 2663-5704, eissn: 2075-7190, Copyright policy)
  • Publisher: Yaroslav Mudryi National Law University
Abstract
Стаття присвячена дослідженню гендерної рівності у політичному просторі України. У статті розглядається феномен жінки-політика. В аспекті впливу на нього визначено основні політичні стереотипи щодо просування жінок до вищих ешелонів влади.
Subjects
free text keywords: гендер; гендерна рівність; жінка-політик; жінка-лідер, 316.3:305, гендер; гендерное равенство; женщина-политик; женщина-лидер, gender; gender equality; woman-politician; woman-leader

3. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2002. - 189 c.

5. Про Цілі Розвитку Тисячоліття [Електронний ресурс] : доповідь Ген. секретаря ООН. - Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/millennium-development-goals.

7. Опалько В. В. Реалізація Цілей розвитку тисячоліття в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Опалько. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ vchu/N177/N177p057-064.pdf.

9. Участь жінок у політиці та процесі прийняття рішень в Українi. Стратегії впли- ву [Електронний ресурс] // Укр. жін. фонд. - 2011. - Режим доступу: http://www.osce.org/uk/odihr/85975.

Any information missing or wrong?Report an Issue