Цифрова екосистема для збереження даних

Article English OPEN
Raman, Ganguly;
(2018)
  • Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts
  • Journal: Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere (issn: 2618-0049, eissn: 2617-796X)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: візуалізація даних; інфраструктура репозиторіїв; цифровий робочий процес; керування данними досліджень; життєвий цикл даних | 004.67 | визуализация данных; инфраструктура репозиториев; цифровой рабочий процесс; управление данными исследований; жизненный цикл данных | 004.67 | visualization of data; repositories infrastructure; digital workflow; research data management; data life cycle | 004.67

Метою дослідження є огляд та аналіз цифрових екосистем для збереження даних.У статті будуть розглянуті питання, пов’язані з обробкою складних даних, таких як дані досліджень, мультимедійний вміст, вміст електронного навчання та використання інфраструктури сховищ. У Віде... View more
Share - Bookmark