PRINCIPLES OF REGIONAL COMPLEXES’ POSITIONING IN THE SYSTEM OF SPATIAL DEVELOPMENT

Article Ukrainian OPEN
Головня, Юлія Ігорівна;
(2015)
 • Publisher: Черкаський державний технологічний університет
 • Journal: Proceedings of Cherkasy state technological university. Series: Economic sciences (issn: 2306-4420, eissn: 2306-4420)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: позиціонування регіону; просторовий розвиток; конкурентні переваги; бренд території | region’s positioning; spatial development; competitive advantages; territory brand

The article is devoted to the peculiarities of region’s positioning in the system of spatial development. The approaches to the study of this issue in terms of marketing (the area is market’s goods), economics (the area is environment) and social and economic geography ... View more
 • References (8)

  1. Budnikevych, I. (2012) Munitsypal'nyy marketynh: teoriya, metodolohiya, praktyka. Chernivtsi : Chernivets'kyy nats. un-t, 645 s.

  2. Bilovods'ka, O. A. (2012) Pozytsionuvannya rehionu na osnovi otsinky yoho marketynhovoyi pryvablyvosti. Sumy : TOV «DD «Papirus». s. 359-373.

  3. Asplund, Krister, Kotler, Filip, Reyn, Irving, Khayder, Donal'd (2005) Marketing mest. Privlechenie investitsiy, predpriyatiy, zhyteley i turistov v goroda, kommuny, regiony i strany Evropy. St. Petersburg : Stokgol'mskaya shkola ekonomiki v Sankt-Peterburge, 382 s.

  4. Brendynh mist : dosvid krayin Vyshehrads'koyi hrupy dlya Ukrayiny (2011). Kyiv : Vyd-vo «Instytut transformatsiyi suspil'stva», 80 s.

  5. Yevdokymenko, V. K. (2012) Transformatsiya systemy marketynhu ta brendynhu krayin, rehioniv, mist. Naukovyy visnyk Bukovyns'koho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu, (23), s. 246-257.

  6. Szromnik A. (2011) Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów. Samorząd Terytorialny, nr 7-8.

  7. Konstantinidi, Kh. A. (2014) Mekhanizmy povysheniya konkurentosposobnosti regiona : marketing territorii. Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta, (150), s. 56-61.

  8. Dochynets', I. V. (2015) Rehional'nyy marketynh : sutnist', tsili ta zavdannya. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu, (45), s. 65-68.

 • Metrics
Share - Bookmark