publication . Article . 2015

Internal controls subjects at insurance companies

Open Access Ukrainian
  • Published: 26 Jan 2015 Journal: Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis (issn: 1994-1749, eissn: 1994-1749, Copyright policy)
  • Publisher: Житомирський державний технологічний університет
Abstract
Розглядаються проблемні питання визначення повноважень суб’єктів внутрішнього контролю в страхових компаніях. Визначено перелік суб’єктів внутрішнього контролю страховика залежно від форм контролю та визначено цілеспрямованість такого контролю.
Subjects
free text keywords: страхування; страхові компанії; внутрішній контроль, insurance; insurance companies; internal controls

6. Закон України “Про аудиторську діяльність” N 4711-VI (4711-17) від 17.05.2012 Електронний ресурс] // Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної Ради України] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3125-12

7. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 22.12.2011 № 996-XIV [Електронний ресурс] // Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної Ради України]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

8. Закон України “Про страхування” від 18.10.2011 N 3925-VI [Електронний ресурс] // Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної Ради України] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про%20страхування

Any information missing or wrong?Report an Issue