Pentagram vo sredniot vek: preliminarni istražuvanja vrz osnova na balkanskite primeri:

Article Macedonian OPEN
Zorova, Orhideja;
(2007)
  • Publisher: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje
Share - Bookmark