Predilkata so zoo-antropomorfni i demonski obeležja vo slovenskite mitski tradicii:

Article Macedonian OPEN
Čausidis, Nikos;
(2012)
  • Publisher: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje
Share - Bookmark