Onesnaženost ledenika Baltoro kot posledica turistične dejavnosti:

Article Slovenian OPEN
Mrak, Irena (2007)
  • Publisher: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Mass tourism in the world's high mountain areas is already having negative environmental impacts. In the case study area of the Baltoro Glacier (Karakorum Mountains, Pakistan) the main motive is a view or even an ascent of K2 (8611m) as well as the surrounding high mountains. The field work carried out was dedicated to pollution sources in the area, as well as to the pollution rate of the wider Baltoro Glacier area. Množične turistične aktivnosti v visokogorju povsod po svetu že kažejo negativne okoljske učinke. Na izbranem območju preučevanja, ledeniku Baltoro (Karakorum, Pakistan), je to predvsem pogled in/ali vzpon na drugo najvišjo goro na svetu - K2 (8611m) in okoliške gore. S terenskim delom na območju ledenika Baltoro smo ugotavljali vire onesnaževanja in stopnjo onesnaženosti širšega območja ledenika.
Share - Bookmark