Sobre algunos factores prosódicos en pacientes con afasia de Wernicke

Article Spanish; Castilian OPEN
Cabedo Nebot, Adrián;
(2013)
  • Publisher: Universitat de Barcelona
  • Journal: PHONICA (issn: 1699-8774, eissn: 1699-8774)
  • Subject: pauses; grup fònic; duració; afasia de Wernicke; prosòdia. | pauses; phonic group; duration; Wernicke aphasi; prosody. | pausas; grupo fónico; duración; afasia de Wernicke; prosodia.

Aquest treball d’investigació pretén fer una comparativa de caràcter descriptiu entre la prosòdia de pacients amb afàsia de Wernicke i la d’altres parlants que no experimenten aquest trastorn del llenguatge. En general, s’intenta observar el comportament idiosincràtic d... View more
Share - Bookmark