La primera urbanització dels «Abunás». Mamelucs, indis i jesuïtes a les ciutats portugueses de l'Amazònia, segles XVII i XVIII

Article Spanish; Castilian OPEN
Guzmán, Décio de Alencar (2017)
  • Publisher: Universitat de Barcelona
  • Journal: BOLETÍN AMERICANISTA (issn: 2014-993X, eissn: 0520-4100)
  • Subject: Urbanització, Jesuïtes, Indis, Amazònia, Segle XVIII | Urbanización, Jesuitas, Indios, Amazonía, Siglo XVIII | urbanization, Jesuits, Amazon Indians, 18th century

Entre els anys de 1650 i 1750 de l'època colonial, diverses «llogarets» d'indis, o reduccions indígenes, van ser creades a la vall de l'Amazones pels missioners jesuïtes. El pla dels seus llogarets va ser viable fins a la seva expulsió en 1759. Els llocs d'aquests llogarets variaven i podien desplaçar-se. L'anàlisi d'aquest moment de fundació subratlla els conflictes en la societat colonial, les seves fronteres i la seva vida quotidiana. Es posarà en dubte el paper jugat pels jesuïtes -pares «Abunás», o pares vestits de negre- en la creació del concepte de «urbà».
Share - Bookmark