O razlagi sodnih precedensov in sodb ter posebej sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

Article Slovenian OPEN
Zupančič, Boštjan M.;
(2014)
  • Publisher: Klub Revus
  • Subject: interpretation of judgments | precedents of ECtHR | ECtHR judgments effect | razlaganje sodb | precedens ESČP | učinek sodb ESČP

Sodba načeloma ni nekaj, kar je treba ali bi bilo sploh treba razlagati. Konkretna sodba inter partes mora razlagati abstraktno pravno normo. Vendar če bi bilo res, da so sodbe ESČP strogo omejene na učinek inter partes (kot je to zapisano v 46. členu Evropske konvencij... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    OpenEdition via OpenEdition (Article, 2014)
  • Cite this publication