Famintinana

Book Malagasy OPEN
(2017)
  • Publisher: IRD Éditions
  • Related identifiers: doi: 10.4000/books.irdeditions.8467
  • Subject: pêche | crevette | économie des pêches | foncier coutumier | développement économique | marché local | société traditionnelle | système matrimonial | Sociology & Anthropology | Economics (General) | SOC026000 | JHB

Fandrombaka mankany amin’ny Makamba Fijery amin’ny fomba samihafa ny fanjonoana nentim-paharazana eto Madagasikara Zava-dehibe eo amin’ny pôlitika sy toe-karen’i Madagasikara ankehitriny ny jono makamba ataon’ireo mpanjono madinika no sady sehatra manan-danja ho an’ny f... View more
Share - Bookmark