publication . Bachelor thesis . 2017

Batman: En musikalisk berättelse : En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight

Bohlin, Benjamin;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Högskolan Dalarna, Ljud- och musikproduktion
  • Country: Sweden
Abstract
Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i Batman: The Movie (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för Batman: The Movie (1966) Nelson Riddle, till Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark Knight (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna analyserats från ett multimodalt perspektiv och delar in filmmusiken i filmmusikens berättarfunktioner framtagna av Johnny Wingstedt Scenerna har setts på flera gånger både med och utan musik för att ...
Subjects
free text keywords: Batman, The Movie [Batman], The Dark Knight, Filmmusik, Nelson Riddle, Danny Elfman, Hans Zimmer, James Newton Howard, Media and Communication Technology, Medieteknik
Related Organizations

Batman: The Movie (1966) .............................................................................. 10 Batman (1989) ............................................................................................ 14 The Dark Knight (2008) .................................................................................. 18 Diskussion ...............................................................................23 Käll- och litteraturförteckning .....................................................25 Wingstedt, Johnny & Brändström, Sture & Berg, Jan (2010) “Narrative Music, Visuals and Meaning in Film” Visual Communication (2010), Vol. 9, (No. 2), s.193 - 210.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue