publication . Bachelor thesis . 2002

Utveckling av bestrykning för papper avsedda för bläckstråleskrivare

Mattsson, Ylva;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2002
  • Publisher: Högskolan Dalarna, Grafisk teknik
  • Country: Sweden
Abstract
Detta examensarbete har utförts på papperstillverkaren Arjo Wiggins’ forskningscenter i Beaconsfield,England. Företaget har planer på att börja tillverka en ny papperskvalitet för bläckstråleskrivare, varförsyftet med arbetet har varit att testa och utvärdera olika sammansättningar av kemikalier som lämparsig för bestrykning av bläckstrålepapper.Ett stort antal bestrykningar har testats med varierande resultat. Det svåraste har visat sig vara attnå en tillräckligt hög grad av vattenhållfasthet. Resultaten förbättrades något då baspapperetbyttes från ett limmat och kalandrerat papper till ett olimmat, okalandrerat papper. I övrigt visade sigbindemedlen ha större ...
Subjects
free text keywords: Arjo Wiggins Fine Papers, bestruket papper, bestrykning, bläckstrålepapper, bläckstråleutskrifter, Kheops, Octopus, utskriftskvalitet
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue