publication . Bachelor thesis . 2015

Applying recurring measurement of customer satisfaction in IT projects : An enhanced model based on the models American Customer Satisfaction Index (ACSI) and SERVQUAL

Karlmats, Roberg; Karlsson, Daniel;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Högskolan Dalarna, Informatik
  • Country: Sweden
Abstract
I dagens samhälle är det allt viktigare för företag att behålla sina existerande kunder då konkurrensen blir allt hårdare. Detta medför att företag försöker vidta åtgärder för att vårda relationer med sina kunder. Detta problem är även högst relevant inom IT-branschen. Inom IT-branschen är det vanligt att arbeta agilt i IT-projekt. Vår samarbetspartner har sett ett ökat behov av att mäta servicekvalitet på ett återkommande sätt inom IT-projekt, detta för att mäta relevanta variabler som sträcker sig utanför kravspecifikationen. För att mäta framgång gällande detta arbetssätt vill man kunna mäta Nöjd Kund Index (NKI) för att kunna jämföra IT-projekt internt i för...
Subjects
free text keywords: Customer satisfaction, Service quality, American Customer Satisfaction Index, CSI, ACSI, Recurring, IT-project, SERVQUAL, Kundnöjdhet, Servicekvalitet, Nöjd Kund Index, NKI, Återkommande, IT-projekt, Information Systems, Systemvetenskap, informationssystem och informatik
Related Organizations

Problem under arbetet ......................................................................Error! Bookmark not defined.

Any information missing or wrong?Report an Issue