publication . Bachelor thesis . 2016

IAS 40 ur ett Nordenperspektiv : Jämförelse av regelverkets efterlevnad 2014 jämfört med 2009

Wigge, Gunilla;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Högskolan Dalarna, Företagsekonomi
  • Country: Sweden
Abstract
Börsnoterade bolag ska i sin koncernredovisning redovisa enligt IFRS och förvaltningsfastigheter skall redovisas enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Detta examensarbete undersöker hur Nordiska börsnoterade bolag tillämpar vissa punkter inom IAS 40 i 2014 års redovisning jämfört med 2009 års redovisning. Syftet med undersökningen är att undersöka skillnader mellan de granskade företagens redovisning 2014 och 2009, med utgångspunkten i en tidigare publicerad undersökning (Hedlund & Ersson, 2011). Det som undersöks är om företagen använder samma värderingsmetod, om de informerar om hur värdering av förvaltningsfastigheter skett, om var i resultatrapporten de...
Subjects
free text keywords: IAS 40, fair value, investment property, compliance, förvaltningsfastigheter, IFRS
Related Organizations

Hjelström, A., & Schuster W. (2011). Standards, management incentives and accounting practice: Lessons from the IFRS transition in Sweden. Accounting in Europe. 8(1). 69-88.

doi:10.1080/17449480.2011.574400

Any information missing or wrong?Report an Issue