Friskfaktorer på en enhet : Identifiera & fortsatt bevara

Bachelor thesis Swedish OPEN
Brunnstedt, Anna ; Liljeqvist, Linda (2015)
  • Publisher: Högskolan Dalarna, Personal och arbetsliv

Detta är en kvalitativ studie med syftet att inom en enhet på Stockholms Stad identifiera friskfaktorer och undersöka vad som krävs för att fortsatt bevara dessa. Vidare är syftet att undersöka vilket stöd som är nödvändigt för bevarandet samt HR-funktionens roll i dett... View more
Share - Bookmark