Arbeidsgivers adgang til å foreta oppsigelse per e-post. En kritisk analyse av skriftlighets- og overleveringskravet i arbeidsmiljøloven § 15-4

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Vermedal, Viktoria Hornsletten;
(2018)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: E-post | Skriftlighetskrav | Formkrav | Oppsigelse | Digitalisering | Aml. § 15-4 | Arbeidsrett | Mastergrad | 737102

Det har tradisjonelt vært antatt at hovedregelen etter norsk rett er at arbeidsgiver ikke har adgang til å si opp sine ansatte per e-post. Den 17. januar 2018 ble det imidlertid avsagt en dom av Frostating lagmannsrett hvor oppsigelse fra arbeidsgiver ble tillatt via e-... View more
Share - Bookmark