Hvem vil vel ikke ha en muslim til nabo? Hvor viktig er høyrepopulisme for motstand mot islam

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Brattetaule, Merethe;
(2018)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: islam | muslimkritisk | nasjonalisme | populist radial right | xenofobia | høyrepopulisme | muslim | right-wing populism | fremmedfrykt | høyreradikale | nasjonal identitet | kvantitativ metode | Mastergrad | 731112

Forskningsspørsmålet i denne oppgaven er å finne ut hvor viktig høyrepopulisme er for motstand mot islam. Dette er interessant fordi høyrepopulistiske partier har hatt økende oppslutning de siste 20 til 30 år. Denne økningen skjedde samtidig med økende innvandring til v... View more
Share - Bookmark