Overdragelse av kontrakter ved fusjon. Begrensninger i adgangen til å overdra kontraktsposisjoner.

Master thesis Norwegian OPEN
Skotaam, Karoline;
(2015)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: 737102 | Mastergrad
Share - Bookmark