Overdragelse av kontrakter ved fusjon. Begrensninger i adgangen til å overdra kontraktsposisjoner.

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Skotaam, Karoline;
(2015)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: Mastergrad | 737102
Share - Bookmark