Tvang og rettssikkerhet. En drøftelse av psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 6

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Kalvøy, Beate Martine Skarset;
(2015)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: 737102 | Mastergrad
Share - Bookmark