Nok er nok - En kvalitativ dokumentanalyse av akuttvedtak i den norske barneverntjenesten

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Pedersen, Annette Riiber;
(2016)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: akuttvedtak | barnevern | skjønn | beslutningsteori | § 4-6 annet ledd | kvalitativ metode | 731111 | Mastergrad

Barnevernsarbeidere tar viktige beslutninger med store konsekvenser for de involverte, basert på observasjoner og prediksjoner om fremtidige konsekvenser for barnet og dets familie. Konsekvensene for et barn som lever under skadelige forhold, kan være enorme... View more
Share - Bookmark