Sexually transmitted diseases in pediatric emergency care

Article Catalan; Valencian OPEN
Díaz Sabogal, Diana; Curcoy Barcenilla, Ana Isabel; Trenchs Sainz de la Maza, Victoria; Giménez Roca, Clara; Luaces Cubells, Carles;
(2014)
  • Publisher: Societat Catalana de Pediatria
  • Subject: Urgències en pediatria | Abús sexual envers els infants | Sexually transmitted diseases | Adolescents | Child sexual abuse | Pediatric emergencies | Malalties de transmissió sexual | Teenagers

Determinar les característiques dels pacients diag- nosticats de malalties de transmissió sexual (MTS) a urgèn- cies i establir la freqüència en què són degudes a abús sexual. Mètode. Estudi retrospectiu fet entre el gener del 2007 i el desembre del 2011. S'inclouen els... View more
Share - Bookmark