La cartografia de la flora del Montseny en reticle UTM d'1 km. de costat: plantejament i primers resultats

Article Catalan; Valencian OPEN
Panareda i Clopés, Josep M. (Josep Maria), 1945-; Nuet i Badia, Josep;
(1983)
  • Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
  • Subject: Massís) [Montseny (Catalunya] | Montseny Mountains (Catalonia) | Vegetation mapping | Cartografia de la vegetació

El present treball és un primer escrit sobre la cartografia corològica de les plantes vasculars en el massis del Montseny (Serralada Pre-litoral), en el qual exposem el plantejament del projecte i oferim uns primers résultats. Hi incloem també un mapa per espècie prenen... View more
Share - Bookmark