Influència de la temperatura i durada de la immersió aquàtica sobre el to muscular: aplicacions en el rendiment esportiu

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Mur Gimeno, Esther;
(2013)
  • Publisher: Universitat de Barcelona
  • Subject: Tensiomiografia | Tensiomyography | Fisiologia de l'exercici | Esports aquàtics | Hidroteràpia | Sport physiology | Aquatic sports | Hydrotherapy

[cat] La Hidroteràpia és un dels més vells procediments terapèutics. Al llarg de la història s’ha emprat l’aigua com a agent terapèutic i preventiu per tal d’assegurar un cos sa, si bé, és cert que en els darrers anys la importància d’aquest ús ha estat subjecte de d... View more
Share - Bookmark