publication . Conference object . 2014

XI Jornades d’Educació Emocional. Educació emocional i família

Barredo Gutiérrez, Blanca; Bisquerra Alzina, Rafael; Blanco Cuch, Aida; Giner, Antoni; Pérez Escoda, Núria; Tey, Amèlia;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jun 2014
  • Country: Spain
Abstract
Barredo Gutiérrez, Blanca; Bizquerra Alzina, Rafel; García Aguilar, Núria; Giner Tarrida, Antoni; Pérez Escoda, Núria; Tey Teijón, Amelia (Coords.). XI Jornades d’Educació Emocional/XI Jornadas de Educación Emocional. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2015. Document electrònic.
Subjects
free text keywords: Educació emocional, Educació en valors, Educació familiar, Congressos, Emotional education, Values education, Domestic education, Congresses
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue