publication . Other literature type . 2015

The application of the TIG welding process in the merging positions

Samardžić, Ivan; Bogovac, Dean; Jorgić, Tomislav; Kovačić, Kristijan;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2015 Journal: Tehnički glasnik, volume 9, issue 2 (issn: 1846-6168, eissn: 1848-5588, Copyright policy)
  • Publisher: University North
Abstract
Napretkom tehnologija i pojeftinjenjem izrade elektroničkih komponenti danas je cijena uređaja za zavarivanje pristupačna tako da su TIG uređaji za zavarivanje našli široku primjenu i dostupniji su nego prije. Pojeftinjenjem uređaja TIG postupak zavarivanja često se primjenjuje kod zavarivanja korijenskog vara gdje je potrebna visoka kvaliteta zavara. Primjenjuje su u prehrambenoj industriji gdje su bitna čistoća i izgled zavara iz sanitarnih razloga. U avio-industriji TIG postupak zavarivanje ima veliku ulogu zbog kvalitete zavara i mogućnosti zavarivanja posebnih materijala koji su teško zavarljivi. TIG postupak zavarivanja zahtjeva kvalificiranog zavarivača j...
Subjects
free text keywords: položaji zavarivanja; Volframova elektroda; TIG postupak zavarivanja, welding positions; tungsten electrodes; TIG welding process

[1] Samardžić, I.: Proizvodne tehnologije - Nastavni materijali, Visoka tehnička škola u Bjelovaru, 2014.

[2] Kralj, S.; Andrić, Š.: -Osnove zavarivačkih i srodnih postupaka, Sveučilišna skripta, Zagreb. 1992.

[3] http://www.millerwelds.com/pdf/gtawbook.pdf (Dostupno: 05.07.2014.)

[4] http://www.wilhelmsen.com/services/maritime/com panies/buss/DocLit/ProductLiterature/Documents/ Welding_Handbook.pdf (Dostupno: 05.07.2014.)

[5] https://www.sfsb.hr/kth/zavar/tii/vr_spo.pdf (Dostupno: 05.07.2014.)

[6] http://www.metalvar.hr/sites/default/files/Novosti/P riprema%20krajeva%20limova%20i%20cijevi.pdf (Dostupno: 05.07.2014.)

[7] Crnalić, N.: Zavarivanje u zaštiti inertnog plina netaljivom elektrodom (TIG)- 2. Seminar -Izbor optimalnog postupka zavarivanja, Pula, Prosinac, 2005.

[8] http://media-cacheak0.pinimg.com/736x/31/6b/d7/316bd75500b64574 e5b722ba010748f6.jpg (Dostupno: 05.07.2014.)

[9] https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQf0Ux AmOTJfmoAiDggiftkibuvp4UTd1vMk39llFbCmaI P0VTV (Dostupno: 05.07.2014.)

[10] http://www.weldingtipsandtricks.com/images/tigwelding-aluminum-electrode.JPG (Dostupno: 05.07.2014.)

[11] https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-akxap1/t1.0- 9/1526960_669633109747329_1576943785_n.jpg (Dostupno: 05.07.2014.)

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue