publication . Other literature type . 2015

Opće operativno taktičke mjere i taktika primjene kriminalističkog prikupljanja obavijesti od građana

Shaqiri, Kemail; Qollaku, Fatmir;
Open Access Bosnian
  • Published: 01 Jan 2015 Journal: Kriminalistička teorija i praksa, volume 2, issue 2/2015. (eissn: 1849-6164, Copyright policy)
  • Publisher: International Criminalistic Association
Abstract
Kriminalistika je suvremena znanost koja se bavi istraživanjem i otkrivanjem krivičnih djela i njihovih počinitelja. Uspješno, istraživanje i otkrivanje krivičnih djela, prije svega prethodno zavisi od poduzimanja niza radnji i postupaka, te drugih mjera u sprječavanju i otkrivanju počinitelja krivičnih djela, preko svojih općih i posebnih metoda istraživanja. Te metode su oblici djelovanja i aktivnosti koje poduzimaju ovlaštene službene osobe, koje su usmjerene prema kriminalitetu kao masovnoj pojavi. Upravo te operativne i druge mjere pripadaju u područje saznanja raznih obavijesti. No, svako saznanje koje se dobije, mora se provjeravati, od strane službenih o...
Subjects
free text keywords: istraživanje; otkrivanje; sprječavanje; promatranje; praćenje; utvrđivanje identiteta; prikupljanje obavijesti; operativne mjere

1. Krapac, D., 2002, Zakon o kaznenom postupku, Zagreb

2. Krivokapić, V., 1997, Kriminalistička taktika III, Policijska akademija, Beograd

3. Ljubanović, V., 2002, Kazneno procesno pravo, Osijek

4. Modly, D., Korajlić, N., Šuperina, M., 2008, Rječnik kriminalistike, Strukovna Udruga kriminalista Hrvatske, Zagreb

5. Modly, D.,1992, Krivična prijava organa unutarnjih poslova, MUP Zagreb

6. Nedžad, K., 2012, Istraživanje krivičnih djela, Sarajevo

7. Pavišić, B., 2000, Kazneni postupak u Republici Hrvatskoj

8. Rosu Z.,1995, Informativni razgovor i intervju (drugo dopunjeno izdanje), Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb

9. Simonović, B., 2004, Kriminalistika, Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Beograd

10. Tomašević, G., 1998, Kazneno procesno pravo, Split

11. Veić P., Gluščić S.:, 2004, Osnove kaznenog prava; MUP, Zagreb

Any information missing or wrong?Report an Issue