SPECIFIČNOSTI RADA SA SLIJEPIM DJETETOM U VRTIĆU I ŠKOLI S POSEBNIM NAGLASKOM NA SLUŠNU PERCEPCIJU

Other literature type Croatian OPEN
Zrilić, Smiljana; Košta, Tomislav;
(2008)
  • Publisher: University of Zadar Departement of teacher and preschool teacher education
  • Journal: Magistra Iadertina,volume 3,issue 1 (issn: 1846-3606)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: HNOS; kompetencije odgojitelja i učitelja; slijepo dijete u vrtiću i osnovnoj školi; slušna percepcija; specifična nastavna pomagala | Croatian National Educational Standard; teachers' competences; blind child in kindergarten and elementary school; audial perception; specific teaching aid

Odgoj i obrazovanje djece s oštećenjima vida, a bez drugih utjecajnih teškoća u razvoju, u redovnim vrtićima i osnovnim školama u RH pravo je djeteta zagarantirano važećim Zakonom o predškolskom odgoju i Zakonom o osnovnom školstvu, te pravilnicima vezanima uz zakone. I... View more
Share - Bookmark