Young Peoples Attitude twards Volunteering, Work and Leisure Time

Other literature type Croatian OPEN
Miliša, Zlatko;
(2009)
 • Publisher: Catholic Faculty of Theology, J. J. Strossmayer University of Osijek
 • Journal: Diacovensia : teološki prilozi,volume 16,issue 1-2 (issn: 1330-2655, eissn: 1849-014X)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Radne vrijednosti; slobodnovremenske aktivnosti; volontiranje | Values of work; leisure time activities; volunteering

The article endeavors to actualize the aspect of volunteering, the attitude of younger generations towards working and leisure time from the sociological and pedagogical points of view. The attitude towards volunteering is the same as the attitude towards work – it is o... View more
 • References (19)
  19 references, page 1 of 2

  1. BEGOVIĆ, H., O volontiranju i volonterima/kama, Volonterski centar, Zagreb, 2006.

  2. BERNHARD, T., »Der Keller«, DTV- B.R.D., Berlin, 2002.

  3. BEGOVIĆ, H., Volonterski centar Zagreb 1996.-2006./Prvih deset godina, Volonterski centar, Zagreb, 2007.

  4. DULČIĆ, A., Nacionalni program djelovanja za mlade, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb, 2003.

  5. FORČIĆ, G., Volonterstvo i razvoj zajednice: sudjelovanje građana u inicijativama u zajednici: istraživanje uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad, Udruga za razvoj civilnog društva Smart, Rijeka, 2007.

  6. ILIŠIN, V., BOBINAC-MARINOVIĆ, A., RADIN, F., Djeca i mediji, Zagreb, 2001.

  7. KLARIN, M., MILIŠA, Z., VRKIĆ DIMIĆ, J., Izvanškolske potrebe mladih grada Zadra, Znanstvena knjižnica, Zadar, 2006.

  8. KURATKO, A., Kako komunicirati s lokalnim medijima: vodič za udruge i inicijative građana, AED - Academy for Educational Development, Zagreb, 2004.

  9. LAGINJA, I., PAVIĆ-ROGOŠIĆ, L., NVO priručnik - kuharica za udruge, ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Zagreb, 2002.

  10. LEDIĆ, J., Zašto (ne) volontiramo? - Stavovi javnosti o volonterstvu, AED, Zagreb,2007.

 • Metrics
Share - Bookmark