Odnos međunarodnoga i europskoga pravnog okvira za suzbijanje terorizma

Other literature type Croatian OPEN
Pedić, Žana;
(2012)
  • Publisher: Faculty of Law of University of Zagreb
  • Journal: Zagrebačka pravna revija, volume 1, issue 1 ( eissn: 1848-6118)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: terorizam; pravo Europske Unije; zajednička vanjska i sigurnosna politika | terrorism; EU law; common foreign and security policy

U radu se razmatra složenost pravnog okvira za borbu protiv terorizma na univerzalnoj razini i na razini Europske Unije te njihov međuodnos. Navodi se problematika nepostojanja jedinstvene definicije terorizma, analizira se međunarodni pravni okvir kroz ulogu Ujedinjeni... View more
Share - Bookmark