Kontinuitet i diskontinuitet naseljenosti Istre na razmeđu prapovijest i antike

Other literature type Croatian OPEN
Bulić, Davor;
(2014)
  • Publisher: Department of Humanities, Juraj Dobrila University of Pula
  • Journal: Tabula : časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,issue 12 (issn: 1331-7830, eissn: 1849-1685)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: prapovijest; antika; gradine; rimska ruralna arhitektura; naseljenost; kontinuitet

Naseljavanje Italika na Istarski poluotok krajem republikanskog i početkom carskog razdoblja uvjetovalo je u znatnoj mjeri i promjene mjesta naseljavanja, kao i vrste naselja. Ove je promjene moguće sagledati u procesu napuštanja gradinskih naselja i naseljavanja lokaci... View more
Share - Bookmark