Ivan Landek, doktor tehničkih znanosti

Other literature type Croatian OPEN
Frangeš, Stanislav;
(2017)

Mr. sc. Ivan Landek obranio je 12. lipnja 2017. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad Unapređenje modela topografskih podataka Republike Hrvatske. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom u čijem su sastavu bili prof. dr. sc. Damir Medak, izv. ... View more
Share - Bookmark