Vrste i tehnike 3D modeliranja

Other literature type Croatian OPEN
Bernik, Andrija (2010)
  • Publisher: Polytechnic of Varaždin
  • Journal: Tehnički glasnik, volume 4, issue 1-2 (issn: 1846-6168, eissn: 1848-5588)
  • Subject: 3D modeliranje; 3D model; poligon; krivulje; subdivizijsko modeliranje

Proces stvaranja 3D stvarnih ili imaginarnih objekata naziva se 3D modeliranje. Razvoj računalne tehnologije omogućuje korisniku odabir raznih metoda i tehnika kako bi se postigla optimalna učinkovitost. Odabir je vezan za klasično 3D modeliranje ili 3D skeniranje pomoću specijaliziranih programskih i sklopovskih rješenja. 3D tehnikama modeliranja korisnik može izraditi 3D model na nekoliko načina: koristi poligone, krivulje ili hibrid dviju spomenutih tehnika pod nazivom subdivizijsko modeliranje. Odabir ne određuje kvalitetu finalnog proizvoda, ali može znatno utjecati na vrijeme stvaranja 3D modela. Svaka od ovih tehnika uključuje mnogo algoritama koji korisniku omogućuju izradu i manipuliranje osnovnih primitiva sve do razine složenih geometrijskih tijela.
Share - Bookmark