FILMSKA INDUSTRIJA KAO PROMOTOR TURISTIČKE DESTINACIJE ZA MLAĐU POPULACIJU

Other literature type Croatian OPEN
Bagarić, Lidija; Jelić, Antonia; Meštrović, Dunja;
(2018)
  • Publisher: Polytechnic od Rijeka
  • Journal: Zbornik Veleučilišta u Rijeci,volume 6,issue 1 (issn: 1848-1299, eissn: 1849-1723)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: filmski turizam;motivi putovanja,marketing destinacije;odabir destinacije;ponašanje potrošača | film tourism;travelling motives;destination marketing;destination choice; consumer behaviour

Filmski turizam postaje sve popularniji na globalnom turističkom tržištu, konkurencija među destinacijama domaćinima sve je veća, pa se ulažu veliki napori u privlačenju filmskih setova, a filmski lokaliteti odigravaju značajnu ulogu u planiranju marketinških aktivnosti... View more
Share - Bookmark