PREHRAMBENA VRIJEDNOST KALIFORNIJSKE PASTRVE (Oncorhynchus mykiss) UZGOJENE U JADRANSKOM MORU

Other literature type Croatian OPEN
Janči, Tibor; Kanski, Danijel; Dulić, Marina; Marušić, Nives; Medić, Helga; Petrak, Tomislav; Vidaček, Sanja; (2013)
  • Publisher: Faculty of Agriculture, University of Zagreb
  • Journal: Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo,volume 71,issue 2 (issn: 1330-061X, eissn: 1848-0586)
  • Subject: prehrambena vrijednost; omega-3; pastrva uzgojena u moru; hladno dimljena riba | nutritional value; omega-3; sea farmed trout; cold smoked fish

Cilj ovog rada bio je određivanje kemijskog sastava fileta svježe i hladno dimljene kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss)uzgojene u Jadranskom moru mjerenjem udjela vode, masti, proteina, soli, pepela, sastava masnih kiselina s naglaskom na eikozapentaensku (EPA) ... View more
Share - Bookmark