Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Other literature type . 2018

Doktrina "Neizbježnog otkrića" u američkom pravu i njezini efekti na dopustivost dokaza u kaznenom postupku

Haris Halilović;
Open Access   Bosnian  
Published: 01 Jan 2018 Journal: Kriminalistička teorija i praksa, volume 5, issue 2/2018. (eissn: 1849-6164, Copyright policy )
Publisher: International Criminalistic Association
Country: Croatia
Abstract
U radu se razmatraju procesna pravila konvalidacije “nezakonito” prikupljenih dokaza u dokaze dopustive za utvrđivanje pravno relevantnih činjenica u kaznenom postupku. Opće pravilo o nedopustivosti nezakonito pribavljenih dokaza za ocjenu i utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku implementacijom ove doktrine biva derogirano. Ipak, upravo zbog opasnosti koju bi intenzivna primjena ove doktrine predstavljala po pravni poredak u jednoj državi posebice sa stajališta zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda te povrede prava na fer i pravično suđenje to je njegova implementacija u konkretnom postupku ograničena postojanjem specifičnih okolnosti te ispunjavanjem rigoroznih procesnih uvjeta. Autor u radu, služeći se case study metodologijom ali i analizom relevantne pravne teorije na tom području, predstavlja neke od kaznenih predmeta iz prakse američkih vrhovnih sudova, a čije odluke su bile na ravni konvalidiranja “nezakonitih” dokaza u dokaze dopustive za ocjenu i utvrđivanje činjenica relevantnih za utvrđivanje postojanja kaznenog djela te kaznene odgovornosti počinitelja. Na taj način neizbježno otkriće postalo je sastavnim dijelom američkog dokaznog prava. Pored ovog instituta u radu su također razmatrani i drugi vidovi iznimki od dokaznih zabrana, odnosno konvalidacije nezakonitih u zakonite dokaze, kao i drugi instituti dokaznog prava u mjeri u kojoj je to bilo potrebno za adekvatno razumijevanje ove problematike.
Subjects

zabrana nezakonitih dokaza; “neizbježno otkriće”; nezakoniti dokazi; utvrđivanje činjenica; kazneni postupak.

Download from