publication . Other literature type . 2007

Fertility and Litter Size at Roe Deer (Capreolus Capreolus, L.) in Haljevo Forest

Nikolandić, Đuro; Degmečić, Dražen;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2007 Journal: Šumarski list, volume 131, issue 9-10 (issn: 0373-1332, eissn: 1846-9140, Copyright policy)
  • Publisher: Croatian Forestry Society
Abstract
U razdoblju od 1968. do 1972. godine vršena su ekološka istraživanja srna u šumama Baranje. Iz toga doba jednim projektom istraživanja postavljen je cilj ustanoviti plodnost populacije srna u šumi Haljevo. Redovito parenje srna počinjalo je u drugoj polovici srpnja a završavalo oko sredine kolovoza. Zametak (embrij) oplođenih srna je zbog postojanja embriotenije u fazi mirovanja, odnosno zbog neprimjetne diobe stanica zametka, sve do kraja prosinca, prostim okom čovjeka nije primjetan. Iz tog razloga ustanovljavanje oplođenosti srne nakon parenja (srpanj-kolovoz) do siječnja vršeno je pregledom jajnika odstrijeljenih srna, odnosno evidentiranjem žutih tijela (co...
Subjects
free text keywords: šuma Haljevo; ženka; žuto tijelo; Baranja; broj lanadi; embiotenija; jajnici; mjesto lanjenja; planirani prirast; predatori; smrtnost; srna; zametak, Baranja; corpus luteum; diapause; embryo; female roe deer; Haljevo forest; mortality; number of fawns; ovaries; place of birth; planned recruitment; predators; roe deer

1. A a n e s , R., D. C. L i n n e l l , K. P e r z a n o w s k i , J. K a r l s e n , J. O d d e n , 1998: Roe deer as prey, The biology of success, str.139-159.

2. A l m a s a n , H., 1967: Capriorul, mica monografie.

3. A n d e r s o n , J., 1953: Analysis of a Danish roe deer population (Capreolus capreolus, L.); Danish review of game biology; vol. 2.; str. 127-155.

4. A n d e r s e n , R., P. D u n c a n , J. D. C. L i n n e l l , 1998 : The european roe deer - The biology of succes. Scandinavian university press, pp. 1-376.

5. D a n i l k i n , A., 1996: Behavioural ecology of siberian and european roe deer. Chapman i Hall wildlife ecolgy and behaviour series, pp. 1-277.

6. G a i l l a r d , J. M., R. A n d e r s e n , 1997: Familly effects on growth and survival of Juvenile roe deer. Ecology, 79 (8) : pp. 2878-2889.

7. L i n n e l l , J. D. C., K. Wa h l s t r o m , J. M. G a i l - l a r d , 1998: From birth to independence: Birth, growth, neonatal mortality, hiding behaviour and dispersal, The biology of success, str. 257-283.

8. M c K i n l e y, R., 1999.: The future for woodland deer, str.1-167.

9. N i k o l a n d i } , \ ., 1968: Ekolo{ke karakteristike populacije srna na Belju, Jelen-posebno izdanje, pp 1-101.

10. N i k o l a n d i } , \., 1971: Teritorijalno pona{anje srna u {umi Haljevo. Magistarski rad, Prirodnomatemati~ki fakultet, pp 1-105.

11. S t r a n d g a a r d , H., 1972: An investigation of Corpora lutea, embryonic development and time of birth of roe deer (Capreolus capreolus) in Denmark,Danish review of game biology,vol. 6, no. 7., str. 1-22.

12. S t u b b e , C., 1997 : Rehwild. Parey Buchverleg im Blackwell Wissenschafts-Verlag, pp 1-568.

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue