From posters to displaying: poster communication in Osijek in the early 20th century

Other literature type, Article Croatian OPEN
Velagić, Zoran; Gracek, Merien;
(2009)
 • Publisher: Department of Information Sciences, University of Zadar and Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek
 • Journal: Libellarium : časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova,volume 1,issue 2 (issn: 1846-8527, eissn: 1846-9213)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. | poster appropriation | Osijek | poster; poster displays; promotion; media; communication; Osijek; advertising columns; poster appropriation | advertising columns | poster displays | media | communication | poster | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. | promotion

Autori u ovome radu plakat promatraju isključivo kao komunikacijski, promidžbeni medij, a prostor plakatiranja kao svojevrsno gradsko informacijsko središte. Istražuje se kako su se i gdje ljudi tijekom prve polovice 20. stoljeća pomoću plakata informirali o događajima,... View more
 • References (34)
  34 references, page 1 of 4

  1. „Majka - pravi poziv žene”, oglas za sapun i kremu Elida, „Svijet”, 19. srpnja 1930.

  2. Plakat Narodnog kazališta u Osijeku iz 1924. godine. Preuzeto iz Vinaj, M. 2008. Plakat za plakat iz zbirke Muzeja Slavonije Osijek. Osijek: Muzej Slavonije Osijek. Str. 14. Fotografija Marina Topića.

  3. Plakat Narodnog kazališta u Osijeku iz 1927. godine. Preuzeto iz Vinaj, M. 2008. Plakat za plakat iz zbirke Muzeja Slavonije Osijek. Osijek: Muzej Slavonije Osijek. Str. 15. Fotografija Marina Topića.

  4. Plakat Narodnog kazališta u Osijeku, kazališni kino, iz 1928. godine. Preuzeto iz Vinaj, M. 2008. Plakat za plakat iz zbirke Muzeja Slavonije Osijek. Osijek: Muzej Slavonije Osijek. Str. 23. Fotografija Marina Topića.

  5. Plakat Narodnog kazališta u Osijeku, kazališni kino, iz 1928. godine. Preuzeto iz Vinaj, M. 2008. Plakat za plakat iz zbirke Muzeja Slavonije Osijek. Osijek: Muzej Slavonije Osijek. Str. 23. Fotografija Marina Topića.

  6. Županijska ulica u noći, „Hrvatski list”, 2. veljače 1939.

  7. Kapucinska ulica, „Hrvatski list”, 17. ožujka 1939.

  8. „Reklamni stup na Trgu Kralja Petra s reklamnom urom”, „Hrvatski list”, 17. prosinca 1936.

  Anić, V. - Goldstein, I. 2000. Rječnik stranih riječi. Zagreb: Novi Liber.

  Cavallo G. - Chartier R. ur. 1999. „Introduction”, u A History of Reading in the West. Polity Press: 22 - 29.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark