Geografija kriminaliteta – kriminološki i kriminalistički diskursi

Other literature type Croatian OPEN
Butorac, Ksenija;
(2012)
  • Publisher: Ministry of Interior of Republic of Croatia, Police Academy
  • Journal: Policija i sigurnost,volume 20,issue 3 (issn: 1330-0229, eissn: 1848-428X)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: ekološka kriminologija; situacijska kriminalistika; geografski informacijski sustavi; geografsko profiliranje | environmental criminology; situational criminalistics; geographic information systems; geographic profiling

U istraživanju kaznenih djela kao pojedinačnih pojava, kriminaliteta kao masovne pojave i viktimizacije, teorijski konstrukti i brojna empirijska istraživanja u područjima ekološke kri-minologije, situacijske kriminalistike i bihevioralne geografije razvili su okvir za ... View more
Share - Bookmark