Kontrola kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza - predloženi model jugoslavenskog programa kontrole kvalitete za olovo i kadmij u krvi

Other literature type Croatian OPEN
Telišman, S.;
(1983)

Istaknuta je nužnost osiguranja kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza bioloških uzoraka i prikazane su osnovne karakteristike različitih modela programa kontrole kvalitete. Na osnovi iskustva, stečenog sudjelovanjem u različitim međunarodnim programima kontrole kv... View more
Share - Bookmark