publication . Other literature type . 1998

PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA

Črnjar, Mladen;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 1998 Journal: NAŠE MORE : znanstveni časopis za more i pomorstvo, volume 45, issue 3-4,5-6 (issn: 0469-6255, eissn: 1848-6320, Copyright policy)
  • Publisher: University of Dubrovnik
Abstract
Održivi razvoj postavlja visoke zahtjeve nad cjelokupnim gospodarskim i općedruštvenim sustavom. Zaštita okoliša i gospodarski razvitak ključni su problemi današnjice. Pri tome se posebno naglašavaju eksterni učinci (disekonomije) gospodarskoga sustava, pa tako i prometnog sustava sa ciljem i potrebom da se one internaliziraju. Svijest o rastućem sukobu razvitka i zaštite okoliša na poseban način dolazi do izražaja na mediteranskom prostoru gdje je prometni sustav "krvotok" cjelokupnog gospodarskog i društvenog sustava. Zbog toga se u ovom radu razmatraju neki ekološki problemi koje stvara promet s posebnim osvrtom na mediteranska područje .
Subjects
free text keywords: promet; zaštita okoliša; ekologija; emisije; internalizacija prometnih troškova;mediteran
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue